Închiderea minelor neviabile continuă Executivul a aprobat ajutorul de stat pentru SNÎMVJ

  • acum 5 ani

Guvernul a aprobat ajutorul de stat pentru închiderea minelor necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului. Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului primeşte astfel peste 100 de milioane de lei pentru continuarea lucrărilor de închidere a minelor necompetitive. Două unităţi miniere au mai rămas de închis, după ce mina Petrila şi-a încetat activitatea anul trecut.

“Prin proiectul de act normativ se supun aprobării cheltuielile necesare închiderii celor trei unităţi miniere neviabile din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. Petroşani, pentru anul 2016 potrivit Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive şi Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final şi C(2015)8066 final. Ajutorul de stat în sumă totală de 105.119 mii lei pentru anul 2016, este suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei astfel: pentru produsul huilă energetică livrat de unităţile intrate în proces de închidere definitivă, se acordă ajutor de stat în sumă de 52.558 mii lei, destinat acoperirii pierderilor aferente producţiei curente, potrivit anexei care face parte integrantă din proiectul de hotărâre; pentru acoperirea costurilor excepţionale se acordă ajutorul de stat în sumă de 52.561 mii lei reprezentând ajutor de stat pentru acoperirea costurilor excepţionale, cu următoarea structură: plăţi compensatorii – 9.329 mii lei, facilităţi pentru pensionari – 9.333 mii lei, lucrări de închideri mine – 33.899 mii lei”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

La data de 22 februarie 2012 prin Decizia nr. C (2012) 1.020/final, Comisia Europeană a autorizat România să acorde din fondurile publice un ajutor de 1.169 milioane RON, aproximativ 270 de milioane de euro, în vederea închiderii minelor de cărbune necompetitive din trei unităţi miniere deţinute de CNH S.A. Petroșani, pe perioada 2011-2018. Având în vedere obligaţiile asumate de Guvernul României cu instituţiile internaţionale, privind reducerea arieratelor CNH SA Petroşani, începând cu 01.11.2012 s-a înfiinţat Societatea Naţională Închideri Mine Valea Jiului S.A. Petroşani.

Aprobarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. Petroșani se face cu încadrarea în creditele bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2016

Monika BACIU

 

Sursa:: Press-media

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Shares