CEH încă important pentru sistemul energetic național

  • acum 4 ani

Complexul Energetic Hunedoara este vital pentru sistemul energetic naţional. Societatea hunedoreană contribuie la rezerva terţiară lentă cu 460 hMW/h din cei 700. Adică mai bine de jumătate din necesarul RTL este asigurat de CEH.

“În perioada anotimpului friguros, în special în lunile ianuarie şi februarie, sunt posibile apariţii de fenomene meteorologice care pot periclita funcţionarea normală a SEN (temperaturi medii zilnice negative, sub –50C mai multe zile consecutiv, hidraulicitate scazută, etc.). În aceste condiții, pentru a preveni o situaţie critică în funcţionarea sigură şi stabilă a SEN și pentru a se crea resursele şi capacităţile necesare intervenţiei în timp util pentru echilibrarea SEN, este necesară suplimentarea rezervelor de putere activă care compun serviciile tehnologice de sistem, respectiv ”rezerva terțiară lentă”- RTL. În prezent, necesarul de RTL estimat de Operatorul de Transport și Sistem este de 700 hMW/h, din care 460 hMW/h sunt achizitionați în regim reglementat de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara în baza Deciziei Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE nr. 1034/22.06.2016, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentarii cu energie electrică, cu modificările și completarile ulterioare, diferența până la necesar, respectiv de 240 MWh, fiind achiziționată în regim concurențial”, arată hotărârea Guvernului privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce privește combustibilii pentru perioada sezonului rece și volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 15 noiembrie 2016 – 15 martie 2017, precum și alte măsuri privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Naţional.

Obiectivele principale ale prezentului Program de iarnă în domeniul energetic sunt evaluarea consumului de energie electrică al ţării, în perioada sezonului friguros, respectiv 15 noiembrie 2016 – 15 martie 2017, cu posibilitatea prelungirii până la 31 martie 2017, pentru satisfacerea acestuia la parametri de calitate şi siguranţă în alimentare în condiţiile funcţionării sigure şi stabile a Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN), stabilirea resurselor energetice necesare, precum şi pentru evaluarea resurselor financiare aferente. Pentru funcţionarea SEN în condiţii normale, estimarea în ceea ce priveşte producţia de energie electrică a ţării pentru perioada 15 noiembrie 2016 – 15 martie 2017 a avut la bază cantităţile prognozate a fi realizate de producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, care au luat în considerare contractele pe care le au în derulare, sau le preconizează a le încheia pe pieţele de energie electrică, precum şi prevederile bugetelor proprii de venituri şi cheltuieli. În acelaşi context, CEH are nevoie de 136.000 de tone de huilă pe stoc până la 15 noiembrie, astfel încât să poată trece peste perioada de iarnă.

Sursa:: Avantuliber

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Shares