SURPRIZĂ! Pierderile CEH au scăzut în 2016

  • acum 2 ani

Complexul Energetic Hunedoara bifează o premieră. Pierderile înregistrate în decursul anului 2016 au scăzut cu aproape jumătate, față de anul 2015. Cifrele sunt relevate de bilanțul întocmit la nivelul societății.

Pierderi diminuate cu aproape jumătate

Bilanțul la finalul anului 2016 arată că CEH a înregistrat pierderi de 858.352.166 lei, față de 1.661.611.978 lei.

“La 31 decembrie 2016, situațiile financiare prezintă o pierdere curentă în sumă de 858.352.166 lei, pierdere raportată în sumă de 2.590.274.517 lei, obligații curente ce depășesc activele curente cu suma de 1.095.092.290 lei, iar rata lichidității curente de 0,09. Previziunile referitoare la exercițiul 2017 prezintă de asemenea un rezultat anual negativ”, arată situațiile financiare ale CEH.

La fel ca în fiecare an, cei de la CEH spun că pierderile vor fi acoperite din … PROFIT.

“În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2016 Societatea a înregistrat o pierdere de 858.352.166 lei, pierdere ce urmează a fi acoperită din profiturile anilor viitori”, mai menționează oficialii CEH în raport.

În cursul anului 2016 veniturile financiare ale CEH au înregistrat o scădere cu 7,64% de la 9.800 mii lei programate la 9.051 mii lei venituri realizate.

Cheltuieli reduse

Intrarea în insolvență a CEH a dus și la reducerea cheltuielilor. Contractul colectiv de muncă a fost denunțat, înregistrându-se astfel o diminuare a cheltuielilor de natură salarială.

“Se constată că la capitolul cheltuieli cu personalul s-a înregistrat o economie de 11.193 mii lei, respective 3,37%. Reducerea se datorează faptului că în perioada insolvenței, începând cu data de 17.03.2016 până în data de 08.11.2016, administratorul judiciar a denunțat contractul colectiv de muncă aflat în vigoare până la 31.07.2016. Prin denunțarea CCM s-au efectuat economii în anul 2016 din: neacordarea adaosului de sărbători, neacordarea primei jubiliare, neacordarea adaosului de ziua salariatului, neacordarea până în luna septembrie a primei de pensionare, neacordarea până în luna noiembrie a ajutoarelor sociale pentru boli grave șI incurabile, neacordarea adaosului de ziua copilului, neacordarea tichetelor cadou, neacordarea tichetelor de masă, neacordarea până în luna noiembrie a ajutorului de încălzire. De asemenea reducerea cheltuielilor cu personalul se datorează șI faptului că personalul a fost în întreruperea temporară a activității prin suspendarea contractelor individuale de muncă fără încetarea raporturilor de muncă pe motive economice, pe o perioadă cuprinsă între 1 șI 10 zile pe lună, perioadă în care salariații au beneficiat de o indemnizație egală cu 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat”, arată raportul administratorilor.

Pierderile din activitatea de exploatare pentru anul 2016 au fost în sumă de 838.240 mii lei, în timp ce pierderile din activitatea financiară au ajuns la 20.112 mii lei.

“De fapt, pierderea înregistrată pentru anul 2016 din activitatea curentă este de 352.328 mii lei diferența de 533.024 mii lei provenind din penalitățile aplicate pentru neachiziționarea până la data de 30.04.2017 a deficitului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră. În aceste condiții pierderea realizată ar fi fost de 352.328 mii lei cu 4,9% mai mică decât pierderea prevăzută în bugetul de venituri șI cheltuieli pentru anul 2016 de 310.015 mii lei. Pierderile raportate din exercițiile anterioare se ridică la 2.590.274 mii lei, care cumulate la rezultatul anului curent însumează 3.448.626 mii lei”, mai arată raportul administratorilor CEH.

De cealaltă parte, CEH are datorii de ordinal zecilor de milioane de lei către creditori, care cer intrarea în insolvență a societății.

Monika BACIU

Sursa:: Press-media

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Shares
Stiri din Valea Jiului