Salariile funcționarilor de la Vulcan au fost mărite

  • acum 2 ani

Consiliul Local al municipiului Vulcan a aproba proiectul de hotărâre privind “stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan, a instituțiilor șI serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului Local Vulcan”. Potrivit autorităților locale, majorările vin ca urmare a trecerii contribuțiilor din sarcina angajatorului în cea a angajatului. Astfel, edilii au luat măsuri pentru ca veniturile angajaților administrației publice să nu scadă.

“Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere șI adoptare Consiliului Local Vulcan, propunem stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici șI personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan, a instituțiilor șI serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului Local Vulcan. (…) În cazul funcțiilor de execuție salariul de bază a fost stabilit la gradația 0, urmând ca salariului de bază aferent gradației 0 să se aplice o cotă procentuală corespunzătoare tranșei de vechime deținută de fiecare salariat potrivit art. 10 al. 4 din lege. Conform art. 19, salariul de bază pentru funcțiile de conducere se stabilește de conducătorul instituției publice în raport cu responsabilitatea, complexitatea șI impactul deciziilor impuse de atribuțiile corespunzătoare activității desfășurate. În salariul de bază pentru funcțiile de conducere este inclusă gradația aferentă tranșei de vechime în muncă, la nivel maxim. Potrivit art. 7 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare modificarea șI completarea unor acte normative șI prorogarea unor termene, la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2018 personalului plătit din fondurile publice se au în vedere fondurile aferente contribuțiilor de asigurări sociale sau după caz, contribuțiilor individuale la bugetul de stat”, arată documentul aprobat de Consiliul Local Vulcan.

În luna decembrie, autoritãtile locale de la Vulcan au lansat în dezbatere proiectul privind stabilirea salariilor de bazã – functionari publici si personal contractual.

Începând cu data de 1 ianuarie 2018 “indemnizatia lunarã a viceprimarului municipiului Vulcan va fi în cuantum de 10.450 lei, stabilitã prin art. 38 alin. (3) lit (f) din legea nr/ 153/2017 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare”, mai aratã documentul lansat în dezbatere publicã. Secretarul sef va avea un salariu de bazã în valoare de 9238 lei, în timp ce un director executiv va avea un salariu de bază de 8256 lei.
Monika BACIU

Sursa:: Press-media

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Shares
Stiri din Valea Jiului